Іванівська громада
Тернопільська область

Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання окремих питань стосовно внутрішньо переміщених осіб” від 21.11.2023 № 1226

Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання окремих питань стосовно
внутрішньо переміщених осіб” від 21.11.2023 № 1226

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання окремих питань стосовно внутрішньо переміщених осіб” від 21.11.2023 № 1226 (далі – Постанова).


Щодо врегулювання питання Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 (далі – Порядок № 509) Пунктом 1 Порядку № 509 визначено що, на отримання довідки не мають права особи, які перемістилися в межах тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, щодо яких не визначено дати завершення тимчасової окупації Російською Федерацією, перелік яких затверджений Мінреінтеграції.


Таким чином, якщо особа не виїхала за межі тимчасово окупованої території довідка ВПО не надається (ця норма не поширюється на раніше видані довідки).
Окрім цього Порядком № 509 розширено перелік документів, які заявник може додати під час подання заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, а саме додано: копії документів, до яких вносилися відомості про місце проживання, або витяг з реєстру територіальної громади, або е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон, які містять відомості про задеклароване / зареєстроване місце проживання (у тому числі, виданих / сформованих на ім’я батьків (одного з батьків) або інших законних представників) або відомості щодо навчання на відповідних територіях.
До відомостей можуть відноситися, зокрема атестати / табелі про навчання, виписки або довідки від надавача комунальних послуг на ім’я ВПО та інше.


Щодо врегулювання питання Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 (далі – Порядок № 332), згідно прийнятої Постанови

1. Відповідно до абзацу другого пункту 5 Порядку № 332 допомога на проживання (далі - допомога) призначається внутрішньо переміщеним особам:
які перемістилися (повторно перемістилися) з 1 січня 2022 року з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції (далі ‒ перелік територій), щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.
Слід зазначити, що відповідно до абзацу шостого пункту 5 Порядку № 332 виплата допомоги припиняється у разі зазначення дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації для території, з якої відбулося внутрішнє переміщення, через два місяці з місяця, що наступає за місяцем, у якому таку дату було визначено.
Тобто наприклад, у разі „виключення„ території з переліку територій у листопаді 2023 року та „публікації та визначення дати наказу Мінреінтеграції від 22.12.2022 № 309„ – виплата проводиться за грудень 2023 року та січень-лютий 2024 року.
Також у Порядку № 332 застосовано визначення щодо звернення особи за допомогою „вперше” та „повторне переміщення” з метою можливості повторного призначення допомоги ВПО на один шестимісячний період з числа отримувачів допомоги, у яких після повернення додому було зруйноване житло.
Так, абзацом тринадцятим пункту 5 визначено, що переміщення вважається повторним, якщо внутрішньо переміщена особа повторно залишила або покинула своє місце проживання та перемістилася з територій, на яких ведуться бойові дії, або з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій, включених до переліку територій, затвердженого Мінреінтеграції, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації Російською Федерацією, а також якщо внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, знищено або пошкоджено (до ступеня непридатного для проживання) її житлове приміщення.
Наприклад, повторним переміщенням вважається, якщо особа перемістилася (незалежно від отримання допомоги) у 2014 році з м. Донецьк до м. Бердянськ (за наявності довідки ВПО) та після 01.01.2022 перемістилася до м. Львів (крім осіб, яким оформлено / призначено / мали право на допомогу до 1 серпня 2023 року до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2023 № 709).
Таким чином, дія Порядку № 332 не поширюється на осіб, які перемістилася до 01.01.2022, у разі, якщо вони не перемістились повторно після цього.
Щодо призначення допомоги особам, які звертаються за нею не вперше інформуємо, що абзаци чотирнадцятий-шістнадцятий пункту 5 Порядку № 332 поширюються виключно на отримувачів допомоги, які її оформили, починаючи з 1 серпня 2023 року.
„Допомога призначається особі, яка звертається за нею не вперше, на один шестимісячний період, але не більш як один раз, відповідно до пунктів 2-4 цього Порядку та за умови відповідності особи критеріям, зазначеним у пунктах 7, 71 і 8 цього Порядку, на підставі особисто поданої заяви, яка отримувала допомогу та відмовилася від неї та/або яку було знято з обліку як внутрішньо переміщена особа, у разі повернення особи до покинутого місця проживання, з якого здійснилося переміщення:
у якої після припинення виплати допомоги житлове приміщення було знищено або пошкоджено (до ступеня непридатного для проживання) та інформацію про яке внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (за технічної можливості), або щодо якого органом місцевого самоврядування, або обласною державною (військовою) адміністрацією подано документальне підтвердження факту пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації;
яка повторно перемістилася з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, перелік яких затверджено Мінреінтеграції, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації) та які включені
до переліку територій після 1 грудня 2023 року.”

Звертаємо увагу, що до пункту 5 Порядку № 332 внесено нові норми, зокрема:

Якщо особа повернулася до покинутого місця проживання допомога припиняється, крім осіб у яких житлове приміщення знищене або пошкоджене (до ступеня непридатного для проживання).
Якщо особа була отримувачем допомоги, яка була обов’язково / примусово евакуювана / самостійно евакуювалася, така особа має право на отримання допомоги на один шестимісячний період.
2. Порядок № 332 доповнено новим пунктом, зокрема:
Пунктом 51 передбачено, що з 1 грудня 2023 року допомога непрацюючій особі працездатного віку призначається з місяця звернення.
Непрацююча особа працездатного віку упродовж трьох місяців з дня призначення допомоги повинна сприяти своїй зайнятості (згідно вимог статті 4 Закону України „Про зайнятість населення”) шляхом працевлаштування / реєстрації як фізичної особи – підприємця / взяття на облік фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність / подання заяви для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності / мікрогранту / гранту на створення або на розвиток власного бізнесу / ваучера на навчання або набути статусу безробітного.
Якщо особа не сприяла своїй зайнятості або не набула статусу безробітного упродовж трьох місяців з дня призначення допомоги, виплата допомоги припиняється з місяця наступного, після закінчення тримісячного строку.
У зв’язку з цим, просимо інформувати отримувачів допомоги про необхідність сприяти своїй зайнятості, а також, що ця норма поширюється на осіб, що звернулися за призначенням допомоги, починаючи з 01.12.2023 року.
3. Оновлено пункт 8 Порядку № 332, а саме: надано право на отримання допомоги вперше особам, які повернулись з-за кордону після тривалої відсутності, і знаходилися в Україні після повернення не менше 15 робочих днів.
Якщо особа після призначення допомоги знову виїхала за кордон на строк понад 30 днів без обґрунтованих причин виплата допомоги такій особі припиняється без права перепризначення в подальшому.
Зауважуємо, що при проведенні верифікації Мінфіном надається інформація щодо перетину кордону при виїзді і в’їзді на територію України.
Таким чином, для підтвердження / не підтвердження перебування особи за кордоном закордонні паспорти осіб не вимагаються (тільки у разі, якщо за результатами проведеної верифікації Мінфіном особа не згідна з рішенням про
призупинення / припинення допомоги).
4. Згідно із пунктом 28 Порядку № 332 фактична перевірка внутрішньо переміщених осіб проводиться не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з моменту, коли керівник (заступник керівника) територіального органу Національної соціальної служби України виявив підставу для цього та прийняв рішення про проведення перевірки. Особу, яку перевірятимуть, необхідно повідомити про перевірку не менш як за два календарних дні до її проведення у телефонній розмові або за допомогою іншого доступного засобу зв’язку, який забезпечує фіксацію повідомлення або виклику. Якщо особа повідомила про свою відсутність, у зв’язку з перебуванням у родичів або у відпустці тощо, перевірка відкладається на два тижні, а в разі проходження військової служби, перевірка не проводиться, за умови підтвердження сплати військовою частиною (роботодавцем) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, шляхом проведення обміну даними Пенсійного фонду України із реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування для призначення державної соціальної допомоги, або наданої довідки про проходження служби у військовій частині (з використанням засобів поштового / електронного зв’язку) та Мінсоцполітики.
Постановою звільняється від проведення перевірок фактичного місця проживання / перебування ВПО, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за умови підтвердження сплати військовою частиною (роботодавцем) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, шляхом проведення обміну даними між Мінсоцполітики і Пенсійним фондом України або надання підтверджуючих документів.
5. Звертаємо увагу, що пунктом 29 Порядку № 332 передбачено зміни, зокрема, якщо у разі надходження до органу соціального захисту населення відомостей про смерть одержувача або про визнання його безвісно відсутнім, або про оголошення померлим такий орган соціального захисту населення припиняє виплату та надсилає до банку запит щодо повернення сум коштів, надміру зарахованих на поточний рахунок одержувача для виплати допомоги з місяця, що настає за місяцем смерті одержувача або місяцем набрання законної сили рішенням суду про визнання одержувача безвісно відсутнім, або оголошення померлим.
Також внесено зміни до пункту 5 Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1475 „Деякі питання соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини” в частині вимоги до уповноважених банків щодо перерахування надміру зарахованих на поточний рахунок внутрішньо переміщеної особи для виплати допомоги на проживання органу соціального захисту населення за запитом.
Додатково інформуємо, що Мінсоцполітики направлено відповідний лист роз’яснення до уповноважених банків.
Щодо врегулювання питань постановляючої частини Постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 709 „Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб”
1. З метою врегулювання питання щодо недоотриманих виплат допомоги за 2022/2023 роки для осіб, які мали право на її призначення, але орган соціального захисту населення її не призначив (у тому числі за списками Порталу Дія) абзацом 8 пункту 1 постановляючої частини передбачено, що орган соціального захисту населення приймає рішення про надання допомоги за формою згідно з додатком до постанови, що затверджується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської державних (військових) адміністрацій, та вноситься (за технічної можливості) до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. (Інформуємо, що наразі доступна технічна можливість призначення допомоги у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери).
2. Абзацом шостим пункту 3 постановляючої частини передбачено, що Особам, які повернулися в Україну після 1 серпня 2023 р. та яким виплата не продовжилася/ тимчасово припинялася відповідно до абзацу другого пункту 1 постановляючої частини, виплата допомоги продовжується на підставі заяви, особисто поданої не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну та за умови відповідності особи критеріям, зазначеним у пунктах 7, 71 та 8 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418; 2023р., № 69, ст. 3990), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 р. № 1226.
Така допомога може призначатись за повний місяць не раніше листопада 2023 року ( у зв’язку набранням чинності постанови №1226), у разі подання заяви особисто після 21 листопада 2023 року.
Необхідно враховувати, що при проведенні верифікації Мінфіном надається інформація щодо перетину кордону при виїзді і в’їзді на територію України. Таким чином, для підтвердження / не підтвердження перебування особи за кордоном закордонні паспорти осіб не вимагаються (тільки у разі, якщо за результатами проведеної верифікації Мінфіном особа не згідна з рішенням про призупинення / припинення допомоги).
Просимо довести цей лист до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районного рівня, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Нацсоцслужби, центрів надання адміністративних послуг.
Доцільно зауважити, що листи Мінсоцполітики не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов’язковий характер і не повинні встановлювати нових правових норм.
Державне підприємство „Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” спільно з ТОВ „Науково-виробниче підприємство „Медирент” просимо забезпечити реалізацію постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання окремих питань стосовно внутрішньо переміщених осіб” від 21.11.2023 № 1226 та доопрацювати відповідні програмні забезпечення.
Крім того, державне підприємство „Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” просимо налагодити роботу з обласними державними (військовими) адміністраціями, які проводить обов’язкову/примусову евакуацію, в частині надання переліку осіб, які обов’язково/примусово/ самостійно евакуювалися та щотижнево надсилати Мінсоцполітики засобами електронного зв’язку такій перелік (форма додається).
Додаток: згадане на 1 арк.
Перший заступник Міністра

Дарія МАРЧАК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних